close up photography of red ant on green leaf
Grappige Dingen / Korte verhalen

TIJD IS GELD ? Hogwash!

INLEIDING tot de Mierenaar 

EVEN OVER TIJD & GELD; dat deze twee fungibel (onderling uitwisselbaar) heten te zijn is zelfs voor mij een gotspe, maar goed dat ter verdediging opgeworpen te hebben (tegen wat eigenlijk 🤔), maar goed, hier komt ie de stelling :

“Je hebt ongeveer 1000 minuten per dag tot je beschikking na aftrek van slaap.”


Hieruit volgt dus :1 minuut is een euro waard dus dat is 1000 euro per dag over na belasting (slaap) en dat saldo wordt elke dag opnieuw ter beschikking gesteld”

Dunno where I have read it first anymore, so sorry about not being able to produce a source for this citation, eh

Mooi, concept toch?


Ja, op zich wel, alleen is het wel jammer dat je, analoog aan deze vergelijking niet ook kunt sparen… Antwoordde ik enigszins bedachtzaam. “Ha ha ha , Je bent zeker weer gevallen ?  Alleen deze keer niet alleen op je dikke aars!” voegde mijn soms ietwat te bijdehante neefje mij toe…


Ik keek hem slechts vuil aan hetgeen kennelijk voldoende impact had want zijn niet onknappe gelaat (ach ja , de “vanderLootjes Genen Pool “hè, met de voor de omgeving zo kenmerkende bruine teint veranderde voor onze ogen in een van een grijs groenachtige gloed naar een lijkbleke schakering en ik glimlachte spottend naar hem door mijn scharlaken rode gekleurde tanden die… “wacht even wat?… scharlaken rood ? je TANDEN, hoor ik je toch duidelijk zeggen, die kunnen jullie dus ook van kleur laten veranderen?”

“Ja, hoor”, antwoordde ik met een enigszins van gepaste minachting vetrokken mond in een poging om de opkomende lach bui te onderdrukken, waar ik te oordelen naar de van wisselende emoties doorspekte blikken van de om mij heen verzamelde menigte, kennelijk niet afdoende in geslaagd was… Op dat moment boeide me dat net zoveel als Nike een bouvier(DOG race Dino’s (B)log Dag 7 red. ), die ik ooit gehad heb ,het een zier kon schelen wat een kat ook voor snode plannen had, het was namelijk allemaal te grappig.

“Wat doe je nou toch weer allemaal zeggen?” Aan het woord is mijn bloedeigen,  achterbleven qua taalontwikkeling, dan hè, achternicht met wie ik ooit nog eens een verboden weekeind op een bootje  in het Loosdrechts riet een paar dampende ….oh maar dat soort praat siert mij niet,  hoor ik u haast verontwaardigd denken en daar geef ik u volkomen gelijk in…  Ja, met de kennis van nu is alles verklaarbaar. Of toch niet?…

Maar goed, tijd dus, tja, een geliefd onderwerp voor (pseudo)wetenschappers hè? Volgens Einstein is tijd relatief en volgens mij heeft het daarnaast ook met perspectief te maken. in ieder geval is het krampachtig aandoende verzonnen Concept vaneen Lineair bewegende tijd (van verleden naar toekomst) ofwel van links naar rechts bewegende tijd, door de mens bedacht om te bevatten, dat niet alles tegelijk geschiedt, hetgeen overigens dus wel degelijk gebeurt, want zo rolt de natuur nu eenmaal, maar dat terzijde. dat wil zeggen: voorlopig dan toch, want indien we hier in dit blog alles van hetgeen ik allemaal heb beweerd, getheoretiseerd en anderszins allemaal bij elkaar gefantaseerd c.q. gebazeld heeft en gelieve goed nota te nemen van hetgeen ik daar verder over te zeggen heb want u kunt mij beschouwen als een fervent AANHANGER en zelfs FAN, van alles van hetgeen er ooit uit mijn niet bepaald briljante (maar wel origineel, dat dan weer wel 😀) geest is opgeborreld, want dat aspect blijft toch wel onderbelicht vind ik persoonlijk… Maar enfin, de tijd zal het leren, nietwaar >weet je trouwens waarom er zoveel uitdrukkingen zijn die over tijd gaan ?

NOU ?

Nee, ik heb OOK geen flauw idee, waarom dacht u dan dat ik het u vroeg, huh?

Eh, nee dit was geen retorische vraag ebtorf… En, JA het klopt inderdaad dat dit een enigszins sacastische toon heeft

Ook klopt het bijzonder goed dat die toon van progressieve aard is. Yep, uw detectie apparatuur voor dit soort zaken werkt nog uitstekend…De

Daarentegen, dienen UW sensoren voor sarcasme detectie opnieuw te worden afgesteld lijkt, mij zo…😁 en…. Ok, Ok , OK, ik stop al weer hoor… Tjemig!

Ik zie u weer glazig kijken hetgeen een indicatie is voor mij om ofwel een ander (lees: beter op mijn niveau aansluitend) publiek te zoeken, dan wel mijn zo kenmerkende (VOLGENS SOMMIGEN ONDER U: ‘Van de hak op de tak springende’ sic) verteltrant aan te passen aan uw bevattingsvermogen (Ja, sorry hoor, maar ga dan toch lekker de MaVi-belle en/of Vagriet lezen of iets dergelijks hè)

Ha ha ha ik zie aan uw verbaasde ietwat vragende blik dat u mij even niet volgt en ik kan u dat natuurlijk in het geheel niet euvel duiden, daar ik godbetert de auteur van voornoemd artikel heet te zijn en nu al niet meer weet wat de cryptisch ogende edoch pakkende titel welke net zo goed de afkondiging van een nieuw decreet van een ontegenzeggelijk dubieuze als narcistische volksmenner als onze gewezen leider en nationaal voorbeeld (zeg eens eerlijk: Mark is er iemand in je leven( geweest ok behalve jijzelf dan natuurlijk en laten we ook niet, vooral niet, haast ik me te zeggen, je lieve moeder vergeten, want daar ben ik eerlijk over, Mark Jonguh. Ja, ja sorry hoor voor deze onbetwistbaar hypocriet aandoende, 180 graden draai, maar het feit dat Mark een navel heeft en dus middels een koord of streng genaamd ooit aan (nu even serieus: Open uw hart of wat daarvoor door gaat dan he ouwe macho van me, ja ik zag je wel hoor toen je dacht dat niemand keek, even dat traantje van ontroering wegpinken toen ik over de band begon die ons allemaal verbindt met elkaar en ons moeder (individueel dan) in het bijzonder.. . Tja, even een moment van bezinning mijn lieve lezers, want het is beslist iets om even bij stil te staan, het Bilogische verifieerbare gegeven dat ook ons aller Mark ooit aan iemand heeft vastgezeten, dat maakt hem toch een mens, nietwaar? Een soortgenoot. LET WEL: IK zeg nadrukkelijk geen bondgenoot. Graag wel achter het (beklaagden)hekje blijven hè, mijn beste ex-minister president van het waarschijnlijk beste kabinet ooit (z’n eigen woorden, edele en achtbare heren m/v.

Ok misschien niet genoeg om u te overtuigen gelet op de haast onmenselijke opstelling van hem als vader des lands, want weet u nog hoe Unkel Mark zich verbeten vast hield aan het “lock down stramien? Tja dat zal toch echt niet zo snel vergeten worden, ben ik bang, Mark, mijn knullie, maar enfin weet iemand wellicht nog een touw hier aan vast te knopen.?…

Nee? Bah, dat vreesde ik al en de daad bij het woord voegend pakte de jonge, (naja, jong, neuh, hooguit van geest dan) OK middelbare, geslaagd,(na ja geslaagde ok dan, nog redelijk ver staande van een totale mislukking?)

Mja, ik heb d’r beeld bij en u dan?

Nee?, even helpen dan?

Ok stelt u zich het volgende voor: n man van ergens begin 60… hoe bedoelt u “dat is toch niet middelbaar meer te noemen, dat is ‘bekant’ een bejaarde? ” Ach weet u wat? Zoek er lekker zelf beeld bij dan…

En ik loop quasi verontwaardigd weg, half hopende, dat u zich haast om u in verontschuldigingen uit te putten en mij grote sommen gelds biedend welke ik haast achteloos wegwuif (voor de camera dan hè ) want die rechterhand van mij, ja die heeft me toch een gat er in jonge, dus die weet niet hoe snel deze de voornoemde som gelds weer in de binnenzak van het maatkostuum moet harken hé ja ik moet toch ook ergens van leven nietwaar, maar ok dit ‘redigeer’ ik er straks weer vrolijk uit want onze integriteit staat natuurlijk buiten kijf. Iets wat van ons demissionair (mooi hè dat gebruik van tactisch eufemisme weer Haha) kaboinet niet gezegd kan worden. Dat er nauwelijks mensen met nog maar een greintje fatsoen waren, dat wist ik inmiddels wel, maar dat dit in de nationale politiek als vanzelfsprekend is komen vast te staan, ja dat is me onlangs pijnlijk duidelijk gemaakt…

HOE het allemaal was begonnen: even chronologisch terug redeneren is en blijft lastig met de komst van de chrOnaut die ik zelf mocht verwelkomen in… OMFG was het echt nog maar een kleine 500 jaar geleden? “Ooh, how time flies. eh?”

=====P R O L O O G=====

We schrijven het jaar des Heren 1445, voor de kust van Zuid-Amerika gedebarkeerd speurt een typisch (voor die tijd dan hè) Portugese veroveraar en omdat z’n naam de officiële geschiedenisboeken nooit heeft gehaald noemen we hem voor’ t gemak even MR. X. Oké maatjes?) Enfin, MR.X dus, de horizon voor de laatste keer af met zijn speciaal door de ontwikkelaar van de voor die tijd revolutionaire vinding de telescoop, voorzien van met ivoor ingelegde en rijkelijk van koperbeslag voorziene handgreep met opzetsteun. Het aldus tot stand gekomen aangepaste model dat hij in zijn gehandschoende handen houdt is bepaald geen, “light” uitvoering of hoe dat ook mocht heten in die tijdsgeest gerekend dan hè.

Het was immers zijn persoonlijke voorrecht om als hoogwaardigheidsbekleder en de verpersoonlijking van Koning Juan Philippe Bastardo (ook een gefingeerde naam, zij het dan iets fantasievoller Ha !) om geheel in de trant van de ontwikkelingen in dat tijdsperk om beslissingen te nemen al of niet onder onmenselijke druk staande van de competitie enerzijds en de verwachtingen van zijn achterban anderzijds.

 Overigens de Spanjaarden arriveerden voor het eerst in Latijns-Amerika in 1492, toen Christoffel Columbus, die door koningin Isabella van Spanje was gefinancierd om een nieuwe route naar de specerijeneilanden van Azië te vinden, per ongeluk de Caribische eilanden tegenkwam. Ondertussen stichtte de Portugese zeevaarder Vasco da Gama de nieuwe zeeroute naar Azië.  


Mr. X  heeft, onwetend van dit stukje toekomst, net besloten om geheel tegen de gangbare militaire denktrant van al zijn raadgevers en adviseurs, een rampzalig besluit, naar zo zal blijken, om met zijn gehele leger , in plaats van het gangbare model van een selecte groep, bestaande uit 12.000 infanteristen en ca. 5000 even zwaar bewapende als gepantserde paarden een vooruitgeschoven garnizoen van de plaatselijke indianenstam risicoloos aan te vallen. Een besluit dat hem waarschijnlijk op een ander moment genomen, een nieuwe klinkende overwinning op zijn naam bijgeschreven zou hebben.

Iets wat in een ander tijdsgewricht ook zijn onbetwistbare realiteit had moeten worden, maar dat niemand van dit o zo succesvolle team van specialisten in de dood zoals men half gekscherend en ook zelfs met de nodige jaloezie doortrokken zijn team had genoemd, dit zou hebben overleefd, daar had zelfs niet  hij, in zijn van angstzweet doortrokken angstdromen, de voortekenen zo die er al waren, mits als zodanig juist geïnterpreteerd, kunnen bevroeden, laat staan dit zelfs maar had kunnen voorkomen, daar hadden de mieren in al hun meedogenloze efficiëntie  wel voor gezorgd.

Je hebt ongeveer 1000 minuten per dag tot je beschikking na aftrek van slaap. Maar wat er de komende 55 minuten stond te gebeuren had zelfs de meest sadistische perverse geest  niet kunnen voorzien. Los daarvan,  dat er nog iemand zelfs maar aan slaap had kunnen denken. Ooit nog…

Is dit onheilspellend genoeg voor je ? Wil je meer van dit soort bloeddorstige wezens die niets en niemand zullen ontzien, waarmee niet kan worden onderhandeld en niet eens omdat ze niet de zelfde taal spreken… neen niets van dit alles doet zelfs maar opgeld.  Want het is niet voor niets dat men zegt dat niemand je kan horen schreeuwen om genade of de dood in “Outer Space”… Wat ook maar sneller komt, als het maar ophoudt…

Niet dat dit gegeven ook maar iets voor MR. X, noch voor de 17.500 zielen die hem vergezelden  had uitgemaakt…Want hun opponent had hen immers gewaarschuwd dat deze dag zou aanbreken . Beetje jammer alleen, dat  deze doodsbedreiging verloren  was gegaan in het algeheel enthousiasme toen JUAN DIAZ de Solsi tijdens  een van zijn verkenningstochten op de weliswaar goed gecamoufleerde burcht was gestuit en al doende  met zijn lompe van sandalen voorziene voeten dwars door de koninklijke   slaapverblijven was gedenderd en oh horror  alsof het er niets toe deed,  het complete nageslacht alsmede  de  koningin onder zijn schoenen te verpletteren…
Het was op dat CRUCIALE moment dat hem die doodverwensing naar het nietsvermoedende hoofd was geslingerd hetgeen de ,oorlogsverklaring die dat nu eenmaal was, laat daar geen misverstand over bestaan, want zoals u mogelijk weet heeft een termiet ’n tamelijk terminaal  geheugen als in een : ‘one track mind’, iets wat gezien de geringe intellectuele capaciteit van de opponent in kwestie, toch een indrukwekkend knutselstukje genoemd mag worden bij deze dus : “Chapeau Mevr. Mama Nature”


1516, when the territory was discovered by Spanish explorer Juan Díaz de Solís, who sailed on the river La Plata. However, European colonization attempts were discouraged for a long time by the Charrúas, an Indian tribe so inhumanly cruel and savage that for a long time, it was thought they must have been aliens themselves, “How about that, eh?” Immo was thinking out loud and stopped dead in his tracks when he heard his own voice, not that it mattered much as It would be the last thing he would hear for a very long time as since our immortal friend could not die cos that’s the general idea of being an immortal HA! So we have this human being-like figure laying sprawled eagle now motionless as it would be expected when yer head is surgically removed of the rest of yer body. Sure he could not die but still, all things considered, it would prove to be quite impractical to even think of doing something else while laying there quite motionless like there would be an alternative considering ya have yer arse buried under a zillion stones forming a construction which will be known to humanity as the massive pyramid of … on yer chest yeh😁 Soo while Immo took his un-planned nor deserved dirt nap we will FAST FORWARD OUR View on the events taking place in our near future. “Wait, stop whoa, Tonto, what ya just said there?” ———————————————————————————————————————————–

“WELL, nothing much really, as we don’t look at the concept of time as ya jammie and puny humans do, obviously”. my former companion said while he disintegrated in particles of dust and formed in an instant back again, “Oh please stop doing that, will ya?” I leashed out in a snappy fashion quite uncommon to me and thus added to the already tense conversation we were having when our mutual friend from another galaxy far, far, and ever further or perhaps not that far away who could tell these days eh with all that jazz of them black holes collapsing into each other, eh) doing his little performance/one-person show-off routine… “AGAIN?” I started out commenting but was quite rudely interrupted by a thundering sound coming from one of the body openings of one of my team members…

<YEEEaaaaaAAAAAAEP< that’s the unmistakable sound of Barffff when I say team member I am not doing him any justice as he is considered another friend and colleague from another civilization, well perhaps not that civilized judging the disgusting sounds he produced and the even more challenging body odors evaporating from” or would “escaping” be a better word for it, eh?”

A question that was answered by an even more offensive sounding and smelling noise and odor wreaking havoc to our already tested nostrils and eardrums. “in fact, it’s not that much of a big deal to us anymore either,” he commented while lifting one cheek to produce a vomit drawing smelly fart.

“OMFG, yer such a…”
“everybody’s Wet Dream” or just “Wet” for short as we called her, as she had this type of body that nobody wouldn’t mind holding against his, her, or even it😏, exclaimed while shoving the table brusque aside and gasping for some clean, fresh air, which would be a darn miracle to find in this damp atmosphere surrounding us…

“Oh, yer talking about the device which enables him to manipulate time on a molecular level, am I right Barffff yeh, mate? ” “Well, not that yer considered wrong. Not by me, in any case, my friend,” my muscular interlocutor answered me in his typical soft-spoken but yet ever-threatening voice. As I had grown custom to that weird fact during our many conversations, I did not pay any attention to it. Still, it sure did nothing too well for our fragile vibe as well when l couldn’t help noticing that my other friends were maintaining their position, but yet I sensed all were at guard, and that saddened me more than I would be prepared to admit…

To be continued…???

or not (depending on yer (re)actions, so choose wisely, mates eh )

Alrighty then my friends and lovers of the sequel type of reading would perhaps be wetting themselves to know that this is just a small sample, a whiff perhaps, if ya like that phrase still after taking in the vividly painted images, firmly planted in yer mind’s eyes, huh😜

so, there it is: ya know what I am saying ?

IT’s one of the most intriguing questions right after Adam met Eve AND asked her in a not so hush voice (I mean, why really as there was (and will not be) anybody there yet to be ashamed of or spoil whatever freakish mood ya might be in or sumpthing) TO DO SOMETHINg ABOUT THIS ALMOS TERMINAL BUT VERY PAINFUL BONER (MAN, WHO WOULD have THOUGHT ABOUT A PARADISE WITHOUT LOADS OF LUSCIOUS WOMEN sure doesn’t sound much like a fun-packed place to be in if ya would care about my opinion, eh😁

Speaking about opinions its’ decision time, yeh “WHY, the bleedin’ ‘ell not, eh?”

SO what’s it gonNa be mates: To be or not to be….

Continued…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

DE SNARF

11/05/2021